Virkemåte

Virkemåte

Kremen påføres området som har solskader, aktinisk keratose, og stimulerer kroppens immunforsvar. Immunsystemet oppdager og støter bort de hudceller hvor arvemassen, DNA, er blitt skadet av sollyset og som er i ferd med å utvikles til plateepitelkreft.

Immunsystemet undertrykkes av ytterligere eksponering for sollys. Zyclara® (imiquimod) forsterker det naturlige immunforsvaret og helbreder aktinisk keratose – både synlige og usynlige lesjoner som finnes under hudoverflaten. Zyclara kan brukes på større hudområder som eksempelvis hele ansiktet eller hele issen.

Zyclara aktiverer toll-like reseptorer (TLR), en viktig del av kroppens immunforsvar. Disse reseptorene varsler kroppen om angrep fra f.eks. virus, bakterier eller sopp. Aktivering av TLR fører til en stimulering av immunforsvarets celler som f.eks. monocytter, makrofager, dendrittiske celler. Dette resulterer i en lokal eliminering av virusinfiserte celler eller kreftceller. 

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara (imiquimod 3.75%)

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som kan gi god langtidseffekt.

Last ned som pdf