Feltkanserisering

Feltkanserisering

Zyclara® behandler både kliniske og subkliniske AK-lesjoner

Studien viser at pasienter som har god effekt av behandlingen har lite residiv etter 14 måneders oppfølging.

Ny artikkel om behandling av aktinisk keratose med Zyclara (imiquimod 3.75%)

I denne artikkelen, publisert i JEADV i juli 2014, konkluderes det med at Zyclara (Imiquimod 3.75 %) kan behandle både kliniske og subkliniske AK-lesjoner i et stort solskadet hudområde, noe som kan gi god langtidseffekt.

Last ned som pdf