Ved basalcellekreft

Ved basalcellekreft

Aldara gir en effektiv tilheling av superfisielle basaliom med god langtidseffekt. Aldara gir mulighet for å behandle et større hudområde samtidig.

Histologisk tilheling er høyere enn den klinisk observerte tilheling. Den kliniske bedømmingen av Aldaras effekt ble gjort 12 uker etter endt behandling.

Aldara er en krem som er enkelt for pasienten å påføre hjemme.

Aldara har en god sikkerhetsprofil. Tilheling har sammenheng med forbigående lokale hudreaksjoner, ofte i form av erytem. Jo mer erytem jo bedre effekt. 


Referanse: Geisse JK et al. J Am Acad Dermatol. 2004; 50: 722-33.