Hudkreft

Hudkreft – informasjon til deg som jobber i helsesektoren

Her kan du lese om aktinisk keratose, basalcellekreft og plateepitelkreft. Tekstene inneholder blant annet årsaker, symptomer, insidens, prevalens og behandling. 

Tumoratlas Dermatologi

Tumoratlas Dermatologi er et atlas som er laget av flere svenske dermatologer. De skriver om benigne og maligne hudtumorer. Hensikten med atlaset er å øke kunnskapen til helsepersonell som kommer i kontakt med hudtumorer, slik at det lettere kan stilles riktige diagnoser.