Feltkanserisering

Feltkanserisering

Aktinisk keratose kan vises som en eneste synlig flekk (lesjon) på hudoverflaten eller med flere synlige lesjoner på et hudområde³.

Et vanlig begrep for å beskrive hva som hender i et solskadet hudområde som rammes av flere synlige lesjoner av aktinisk keratose, er «feltkanserisering»⁶.

Dette betyr at på et hudområde med flere synlige lesjoner pågår det samtidig en utvikling av aktinisk keratose der et antall usynlige lesjoner utvikles under huden, ettersom hele hudområdet er skadet av solen.³ 

solskadet område som rammes av atkinisk keratose

Les mer om aktinisk keratose

Referanser

³E. Stockfleth, JP Ortonne, A. Alomar: Actinic keratosis and field cancerisation. EJD vol 21, suppl 1, 2011.

⁶ Petter Gjersvik et al. Feltkanserisering i hud og slimhinner. No. 18, 30. september 2014

Tidsskr Nor Legeforen 2014

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Soltest

Test solvanene dine!

Ved å svare på spørsmålene i vår soltest, får du svar på om du soler deg forsvarlig eller om du bør endre dine solvaner.

Ta testen her!

mIcon_acne

Hva er kviser og hudormer?

Kviser er en vanlig hudsykdom som kommer av betennelse i talgkjertlene som igjen fører til kviser og hudormer.

Les mer her