Hudkreft

Hudkreft

De sterke strålene fra solen, påvirker hudens immunforsvar og forårsaker celleskader i huden³. Skadene kan utvikles til unormale celleforandringer og videre føre til hudkreft³. Det finnes mange ulike typer hudforandringer, men den alvorligste typen er malignt melanom. Malignt melanom, eller føflekkreft, rammet 2144 nordmenn i 2016 ².

Hudkreft deles inn i to grupper: malignt melanom og ikke-melanom. Plateepitelkreft og basaliom (basalcellekreft) er to typer ikke-melanome hudforandringer som rammer rundt

22 000 nordmenn hvert år ¹ ². Aktinisk keratose, forstadiet til plateepitelkreft, er estimert til å ramme ca 45 000 nordmenn hvert år.

Hudkreft utvikles normalt sent i livet og det er uvanlig at barn blir rammet. Samtlige former for hudkreft er mulig å kurere dersom de oppdages tidlig¹. 

Symptomer på hudkreft 

De vanligste symptomene på hudkreft, er ulike typer hudforandringer ¹. Malignt melanom er som regler flate, brunsorte flekker i ulike former. Symptomene på plateepitelkreft kan være flassende flekker eller en knute i huden. Den kan være hudfarget eller ha ulike røde nyanser. Området som er angrepet kan være flassende og/eller ha sårdannelse. Den vanligste formen for basaliom er en rød flekk eller knudrete hud, men kan opptre i ulike former. Basaliomet forekommer oftest på hudområder som vanligvis er utsatt for sol, som f.eks. ansikt, isse, bryst eller håndrygg (håndoverflaten) ¹.

Aktinisk keratose (solar keratose) er ikke klassifisert som hudkreft, de opptrer som en eller flere brunrøde, flassende flekker, som regel et par millimeter i diameter. Siden ubehandlet aktinisk keratose kan føre til utvikling av plateepitelkreft, er det viktig å behandle denne formen for hudforandring⁴.   

Årsaker til hudkreft

For både malignt melanom og de ikke-melanome typene som aktinisk keratose og basaliomer, er uforsvarlig soling en sterk årsak til at sykdommen utvikles ¹. Derfor er det viktig å være nøye med dine solvaner, og alltid beskytte deg mot direkte sollys. Mer om dette kan du lese i vår solguide.

Behandling av hudkreft

Hudkreft er en alvorlig sykdom. Heldigvis kan alle formene for hudkreft behandles, vanligvis gjennom kirurgisk inngrep der tumoren fjernes ¹. Andre behandlingsmetoder er frysebehandling, skraping, lysbehandling eller egenbehandling med krem ¹.

Jo tidligere hudkreft oppdages og behandles, jo større er sjansen for en god prognose. Derfor er det viktig å ta kontakt med fastlegen dersom du har eventuelle symptomer.

Les mer

Her på Hudguide.no har vi samlet informasjon om tre vanlige hudtumorer, klikk på lenkene nedenfor for å lese mer.

Referanser

¹ Kreftforeningen.no

² Kreftregisteret.no

³E. Stockfleth, JP Ortonne, A. Alomar: Actinic keratosis and field cancerisation. EJD vol 21, suppl 1, 2011.

⁴ E. Stockfleth. Lmax and imiquimod 3,75 %: the new standard in AK management. JEADV 2015. 29(Suppl. 1) 9-14

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Soltest

Test solvanene dine!

Ved å svare på spørsmålene i vår soltest, får du svar på om du soler deg forsvarlig eller om du bør endre dine solvaner.

Ta testen her!

mIcon_acne

Hva er kviser og hudormer?

Kviser er en vanlig hudsykdom som kommer av betennelse i talgkjertlene som igjen fører til kviser og hudormer.

Les mer her